Spring til indhold

Nyt fra foreningen

Juniortræf

20230430_133637

Ordinær generalforsamling 23.4.2024

Dagsorden

1  Valg af dirigent

2  Formanden aflægger beretning

3  Kassereren aflægger det reviderede regnskab

4  Indkomne forslag

5  Valg

    – af formand

    – til bestyrelsen

          – efter tur afgår

               – Christa Dahl

               – Bent Norlander

               – Flemming Holt

               Alle 3 modtager genvalg

      – Bestyrelsessupleanter

            – Arne Paulsen

            – Hans Christian Andersen 

            – Revisorer

            – Jens Moos

            – Jens Peter Thomsen

6    – Eventuelt